onsdag 26 augusti 2009

Förtydliganden kring PIM

Några förtydliganden kring PIM-upplägget:

Examinationskrav
För att man ska bli examinerad krävs att man individuellt skickar in:
1. Ett worddokument som uppfyller examinationsvillkoren
2. En powerpoint som uppfyller examinationsvillkoren
3. En "film" (se nedan) som uppfyller examinationsvillkoren

Examinationsvillkoren finns beskrivna i dokumenten som ligger i mappen "Krav för examinationsuppgift 1-3", som ligger i PIM-mappen (dokumenten öppnas med Acrobat Reader). Förutom dessa examinationskrav ska man även svara på vissa frågor på en "examinationssida" (webbsida), men dessa är inte tillgängliga ännu.

Film
Med "film" menas en bildberättelse som kan (men det är inte ett nödvändigt krav) innehålla filmade sekvenser. Det handlar alltså inte om att producera en "spelfilm" eller "dokumentär", utan om en serie stillbilder med pålagd berättarröst och bakgrundsmusik. (Valfritt antal stillbilder kan dock bytas ut mot en filmsnutt, t.ex. en filmad kemilaboration eller ett youtubeklipp som visar ett vulkanutbrott).

Hur man infogar filmsekvenser i bildberättelsen ("filmen") går vi igenom på workshop under studiedagarna i oktober.

För att visa hur en färdig "film" (stillbildsberättelse + musik) ser ut: titta på "filmen" FilmDemoVinstagard (som jag hastigt slängt ihop). Öppna även filen PhotoStoryVinstagard för att se hur "filmen" ser ut i redigeringsläget i programmet PhotoStory. (Själva filmen FilmDemoVinstagard öppnas med Windows Media Player, ett helt annat program än PhotoStory).

Om storyboard
Oavsett om man gör en powerpoint eller en photostoryfilm så behöver man ha förberett sig med en storyboard. Det spelar egentligen ingen större roll om slutresultatet är powerpoint eller "film", förberedelsearbetet är detsamma. Var och en ska göra en powerpoint och en "film", dvs. man behöver förbereda sig med sammanlagt två storyboards per deltagare.

Frågor av typen "Vad kommer på provet?"
Fråga: Kan vi göra en powerpoint tillsammans och skicka in? Eller en film tillsammans och skicka in?
Svar: Nej var och en måste skicka in en film respektive en powerpoint. Däremot kan man dela upp bildspel/film i två delar (så länge båda delarna uppfyller examinationskraven) och skicka in varsin del individuellt.

Fråga: Om jag och en kollega pratat ihop oss om en "film" om engelska uttalsregler, kan vi då göra två (likartade) varianter av samma film och skicka in varsin variant?
Svar: Det går utmärkt, så länge de olika filmerna inte är identiska.

Fråga: Är det ett krav att bildspelet eller bildberättelsen (="filmen") innehåller videoklipp (egenproducerat eller hämtat från t.ex. YouTube)?
Svar: Nej, det är inte ett formellt krav, men du kommer få all hjälp som behövs för att göra detta under studiedagarna i oktober, så låt dig inte avskräckas om du tycker att "filmen" skulle vinna på att innehålla en videosekvens!

Fråga: Jag har tittat i beskrivningen av examinationsuppgift 2 och sett att kravet är 5-10 bilder. Kommer du att godkänna en film som innehåller "bara" 5 bilder.
Svar: Ja. (Men samarbeta gärna med någon kollega som kan göra en "fortsättning" av ditt bildspel som sin examinationsuppgift, om du tycker att det blir för rumphugget med bara 5 bilder.)

Fråga: Jag har tittat i examinationsuppgift 2 och sett att bildspelet måste innehålla två av följande tre moment: A) infoga en bild som jag redigerat själv, B) animera mitt bildspel eller C) spela in berättarröst. Kommer vi att gå igenom hur man gör detta?
Svar: Ja, på studiedagarna

Fråga: I beskrivningen av examinationsuppgift 3 står att man kan jobba i MovieMaker, men du har bara nämnt PhotoStory. Varför det?
Svar: MovieMaker behövs om "filmen" ska innehålla en videosekvens. Du får hjälp med att göra detta under studiedagarna. Filmklipp kan även bäddas in i Powerpoint (bildspel = examinationsuppgift 2), vilket du också kan få hjälp med på studiedagarna.

Fråga: Jag kan redan jobba med andra filmredigeringsprogram (t.ex. JayCut eller Pinnacle). Är det OK om jag gör filmen i något av dessa program och struntar i att lära mig MovieMaker eller PhotoStory?
Svar: Det är helt OK!

Fråga: Jag har redan ett bildspel som uppfyller kraven för examinationsuppgift 2. Är det OK om jag skickar in det?
Svar: Det är helt OK, men hjälp i så fall dina kollegor på kommande ämneskonferens, t.ex. genom att visa hur man gör animationer i powerpoint.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar