torsdag 11 mars 2010

Få ut mer av Gapminder - 10 tips


Gapminder är en smått ovärderlig webbresurs för ämnen som matematik, SO och NO. Den är utarbetad på initiativ av Hans Rosling och kan beskrivas som en grafisk "tabellbok" där de statistiska uppgifterna och deras förändring över tid presenteras i form av färgkodade cirklar, som verkligen levandegör fakta och statistik om länders demografiska, ekonomiska och historiska utveckling (bland mycket annat!).

Gapminder har idag lanserat en uppfräschad version av sin sida och jag tänkte uppmärksamma det genom att tipsa om lite olika sätt att använda sidan i undervisningen.

Visa en variabel åt gången
Gapminder presenterar data på en x-axel och en y-axel och den historiska utvecklingen visas som en "tredje dimension". Nedanför grafen ligger en klickbar och uppspelningsbar tidslinje och jämför t.ex. spädbarnsdödlighet med medelinkomst i olika länder. Ibland kan det dock för elevernas och för åskådlighetens skull vara bättre att visa endast en variabel. Välj då t.ex. "spädbarnsdödlighet" på y-axeln och "Time" på x-axeln för att studera en faktor isolerat. När eleverna är med på förändringen över tid kan man byta ut "Time" mot den andra variabeln. OBS! Den här tekniken lämpar sig bäst för att studera ett enskilt land. Markera och minska opacity (se nedan) för att göra jämförelsen tydlig.

Färdiga interaktiva bildspel
Under fliken Downloads finns en mängd färdigproducerade och mycket användbara resurser. Vissa av dem kan köras direkt från webbsidan och jag rekommenderar särskilt den som heter Human Development Trends 2005 för arbetsområden om globalisering och utvecklingsländer!

Prova Gapminder på svenska
Att använda Gapminder kan vara svårt för de elever som inte behärskar engelska facktermer så bra. Under fliken Gapminder Labs finns Gapminder World på svenska. Det är en mer begränsad version, men ofta fullt tillräcklig.

Använd gapminderdata i dina exceldiagram
Gapminder innehåller snyggt presenterade data. Man kan dock inte välja diagramtyp, om man t.ex. vill göra ett cirkeldiagram, eller göra en graf med flera variabler över tid (t.ex. nativitets-, mortalitets- och befolkningstillväxttal i samma graf för att se den demografiska transitionen i ett land). Det finns dock en möjlighet att hämta Gapminders data till Excel. Gör så här:

Klicka på den pyttelilla rutnätssikonen där x- och y-axeln möts ("View Data", eller välj fliken Data på startsidan). Klicka på Download och sedan på "download xls". Öppna din sparade fil i Excel och transponera data, dvs. flytta dem från rader till kolumner. Skapa därefter ett valfritt diagram i Excel. Du kan använda den här metoden om du vill specialstudera något område, eller göra arbetsblad och övningsuppgifter till Gapminder.

Låt Hans sköta lektionsförberedelserna
Hans Roslings videor med gapminderföreläsningar (på en engelska som måste upplevas!) är fantastiskt värdefulla hjälpmedel för dig som lärare att snabbt sätta dig in i ett arbetsområde (Roslings favoritområden är befolkningsökning, det skiftande begreppet utvecklingsländer och hälsa). Enkelt och roligt presenterad fakta, använd den som lektionsförberedelse och håll din egen "Rosling" på lektionen :)

Definiera länder och territorier
Vad som är ett "land" är inte alltid en självklarhet. Gapminder har ett uttömmande och sorterbart excelark med hur olika länder och stater definieras. Du hittar det på sidan About Countries and territories.

Tre sätt att öka åskådligheten
Ibland kan de stora "bubblorna" vara i vägen för varandra. Det finns lite olika sätt att komma runt detta. Det vanligaste är förstås att markera önskade länder i spalten till höger (samt eventuellt gå till helskärmsläge). Dra ner "opacity" till noll, så försvinner icke markerade länder. Ett annat sätt är att under "Size" längst ned till höger ändra till "One Size". Ett tredje sätt är att använda inzoomningsfunktionen, som finns längst ned till höger i diagramytan. Klicka på plustecknet och markera ett område i grafen för att zooma in. Detta är mycket användbart när man spårar förändringar och utvecklingen är "ryckig".

Växla till kartan
Gapminder har en kartflik uppe till vänster ovanför diagramytan. Bubblorna i denna vy är inte interaktiva och det enda som händer med dem är att de växer (om länderna har befolkningstillväxt) över tid. Däremot kan det vara bra att snabbt växla till kartvyn när man valt ut några jämförande länder, för att eleverna snabbt ska kunna lokalisera dem på världskartan.

Matcha axlarna
Gapminder har mängder av data, men inte hur mycket som helst. För vissa områden kan man bli besviken, t.ex. när USA inte finns med i urvalet "External debt". För andra områden finns inte så mycket data längre tillbaka i tiden. De mest uppenbara variablerna är därför de som syns överst i listan, när du byter variabel på en axel. Men här är även några andra kombinationer som ger intressanta resultat:
  • Klimatavtryck Y-axeln "Cumulative CO2-emissions"; X-axeln "CO2-emissions, tonnes per person" (se till att x-axeln är logaritmisk). USA:s, Indiens och Kinas klimatpåverkan syns tydligt här. Notera att på den logaritmiska skalan tiodubblas enheterna mellan givna skalstreck.
  • Befolkningsökningen Y-axeln "Population, total"; X-axeln "Population Growth". Fascinerande att se hur Indien och Kina seglar upp som ballonger, men också hur man faktiskt kan ana en vikande trend i befolkningsökningstakten
  • Mobil- och internetanvändning Två variabler eleverna snabbt kan relatera till: Y-axeln "Cell phones (per 100 people)"; X-axeln "Internet users (per 100 people)". Dra ned hastigheten så långt det går, zooma in, så att du skär bort den tomma delen av grafen och tryck på play. Man får en tydlig bild av "informations-tredjevärlden", även om bubblorna i det här fallet givetvis rymmer enorma regionala skillnader.
Håll dig uppdaterad
Det flaggas för intressanta nyheter i vår under menyn Teachers. Den nya sidan är enkel att hålla sig uppdaterad kring: lägg till den i din RSS-läsare, få nyheter till din e-post, eller följ Hans Rosling på Twitter!


4 kommentarer: