fredag 7 maj 2010

Upphovsrätt

Jag har under våren pratat med en del ämneslärarlag om användningen av wikipedia i skolan. Frågeställningar om upphovsrätt, vad man får och inte får använda, har snabbt blivit mycket angelägna. Delvis i och med PIM-utbildningen vi genomgår, men också för att medialandskapet ändras så snabbt att det blir viktigt att vi kan förmedla till eleverna hur man kan och får använda material.

Min genomgång kan du se här. Jag tänkte i det här inlägget fördjupa mig lite i Creative Commons, bland annat utifrån filmer av forskaren Mathias Klang, som förklarar bakgrunden till och fördelarna med Creative Commons (CC), som utvecklar fördelarna med detta lite friare licenssystem än traditionella upphovsrättsbestämmelser.

http://www.flickr.com/photos/steren/ / CC BY 2.0

Bilden från Flickr här ovan är ett exempell på en bild som licensierats under Creative Commons. De bestämmelser skaparen utfärdat om bildens användning ser ut så här.

Även om det finns symboler, så är de egentligen inte tvingande att använda, men kan vara praktiskt, förutsatt att man känner till vad de står för (observera att copyrightsymbolen (C) inte heller har någon juridisk funktion, upphovsrätten gäller ändå!). Symbolerna i bilden innebär alltså att det här material får spridas och till och med redigeras om, men att man måste ange vem som är upphovsman. Upphovsmannen själv vill i det här fallet att detta ska göras på det sätt jag gjort här, genom en länk till hans flickr-konto. Det kan göras på andra sätt, t.ex. genom att bara tala om vem personen är på ett sätt som gör att han/hon kan, men i det här fallet är det ju enklare, och i enlighet med upphovsmannens önskan. Man kan skapa licenser, för att använda i egna verk.

Skolveret skriver på Kolla källan om upphovsrätt och vad som kan vara bra att känna till. Den här filmen sammanfattar på 7 min det du behöver veta om Creative Commons och hur du använder dem.Det kan vara värt att understryka att CC egentligen handlar om "informella" överenskommelser. Det bygger på frivillighet, eftersom upphovsrättslagstiftningen är den så att säga "erkända" lagen. Man kan säga att det är en hedersöverenskommelse mellan användarna av systemet och de som använder CC-märkt material, om att kringgå vissa hinder som traditionell upphovsrätt annars lägger för spridning, delning och användning. I det här filmklippet utvecklar Mathias Klang fördelarna med att använda Creative Commons.

Även om Creative Commons i sig ger möjlighet för upphovsmannen att skydda sitt material mot i princip all användning, väljer förstås de flesta att använda CC för att lätta på restriktionerna kring användning (kom ihåg att om man inte använder sig av CC, så är ens text automatiskt upphovsrättsskyddad). Varför väljer man då att ge bort sitt material? Jag tycker att de tankar som Mathias Klang för fram i det här filmklippet är intressanta:

Att ge bort material behöver inte betyda att man har framställt något gratis. Det är inte säkert att någon vill betala för dina semesterbilder, det är nog inte ens troligt. Däremot kanske en geografilärare gärna använder dina bilder från Thailand i sitt lektionsmaterial och (om han eller hon förstått CC) ser till att hänvisa till dig. I slutändan blir kanske fler också benägna att dela med sig, så när du själv letar bilder till ditt bildspel får du med tiden en större och större bildbank att välja ur.

Man skulle kunna säga att det material man lägger ut blir ett sätt att marknadsföra sig själv, sina erfarenheter, kunskaper och sin expertis. På så sätt hittar du säkert fler "kunder" än om du copyrightmärker allt, förutsatt att ditt material är bra (är det inte det, lär ingen vara intresserad av det, oavsett licensskydd). Även för den vanlige läraren, som inte har en "kund" i åtanke, så blir CC-delning av bild och text ett sätt att hjälpa både sig själv och andra.

Det riktigt intressanta blir att se det i ett större perspektiv; vad händer om vi alla delar med oss fritt av material? Observera att det inte av detta följer att man är tvungen att ge bort ALLT man framställer. Den som tycker att du gör bra material, betalar dig för att du ska ägna extra tid åt att framställa mer material av samma typ, men utifrån specifika önskemål.

Jag tycker det vore bra om vi kunde "uppfostra" eleverna i denna attityd av sharing is caring. Äganderättskänslan är stark, instinktiv och ofta primitiv. Elever (och vuxna) är ofta snabba att "copyrighta" sitt material. Det ger en bedräglig känsla av trygghet, men en generösare inställning skulle både samhället och individerna vinna på!

I konsekvensens namn har jag här "CC:at" mitt blogginlägg (och alla framtida). Vilken praktisk skillnad det gör kan väl diskuteras (eller om det ens når verkshöjd...), men det känns för mig som ett viktigt steg för att få in vanan.


/Björn Kindenberg

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande 2.5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar