tisdag 16 februari 2010

Hjälp med PIM-uppgift 4

Jag skickade före jul ut en vädjan via bloggen om att få hjälp med att göra klart PIM-uppgift 4. Uppgift 4 går ut på att göra en enkät, sammanställa resultatet i Excel och sedan presentera slutsatser av undersökningen i form av ett "radioreportage".

Några av er har hörsammat min vädjan, men jag skulle behöva några fler enkätsvar. Om du inte har gjort det, fyll i blanketten (det går fort, promise!) via denna länk.

Apropå Excel, så har ju denna och andra programvaror bytts ut i och med GSIT-införandet på Vinstgårdsskolan. Utbildningsfilmer från Volvo IT finns, men jag vill också tipsa om den omgjorda PIM-sidan anpassad för Office 2007 och Windows 7.

Har du nått PIM-nivå 3, men inte jobbar på Vinstagårdsskolan? Fyll gärna i min enkät ändå, genom att följa länken till enkäten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar