fredag 8 januari 2010

Sök på Flickr med olika söktjänster


Flickr är en bilddatabas som vi bekantat oss med under pimmandet. Fördelen med den är att det här finns bilder som är fria att använda ur upphovsrättsligt hänseende, men en nackdel är att det är lite bökigt, eftersom man först söker fram bilderna och därefter måste klicka på dem en och en för att se om de är OK att använda.

Här är två alternativa söktjänster, som söker i Flickr-databasen, men har möjlighet att filtrera sökningen i förväg: FlickrStorm och compfight (bilden). Flickrstorm ger också möjlighet att gå tillbaka i sina sökningar, eftersom alla bilder man klickar på hamnar i en "tray".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar