torsdag 3 september 2009

PIM-information från onsdagsmötet 2 september

Personalkonferensen onsdag 2/9 skulle egentligen handlat om Skolwebben, men som bekant ersattes denna information av möte kring PIM. Jag hoppas mötet blev ett förtydligande av skolans upplägg: att vi "pimmar på" i mer eller mindre gemensam takt när det gäller examinationsuppgift 2 och 3, och att var och en förbereder sig individuellt inför examinationsuppgift 1.

Man behöver med andra ord inte vara klar med uppgift 1 innan höstlovet och det kan till och med bli så att man har både färdigt bildspel och photostoryfilm innan uppgift 1 är klar. Examinationsuppgift 2 och 3 kan visserligen inte bli "officiellt" godkända innan uppgift 1 är inskickad, men inget hindrar ju att man gör ett bildspel som uppfyller examinationsvillkoren och skickar in vid ett senare tillfälle.

När blir då det "senare tillfället" och hur skickar man in. Man skickar in till en särskild webbplats för PIM-examination, som inte är öppnad i nuläget. Datum för när du ska börja lämna in uppgifterna meddelas i samband med studiedagarna i oktober.

På examinationswebbplatsen finns även examinationsfrågor, som du får tillgång till senare och gör under arbetsplatsförlagd tid/förtroendetid. Räkna med ungefär 1 timme totalt för att besvara alla frågor och förbered dig genom att titta igenom vad du kan/inte kan i PIM:s kursmiljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar